- Jeg oppfordre alle pensjonister til flagge den dagen det blir en forandring her