Hvem har ansvaret?

Slik har det sett ut på torget i Fillan etter Sommerfillan. Hvis det kommer et kraftig vindkast kan folk og biler bli skadet.

Innsender