Ikke vindkraft, nei!

Ordførerkandidat Knut Arne Strømøy fører en høyrøstet kamp mot vindkraft på Frøya. Jeg er selv en sterk motstander av vindkraftutbygging, og står sånn sett sammen med unge Strømøy. Men jeg synes han overspiller. Det er viktig at vindkraftmotstandere stemmer på partier som går imot vindkraft. Men Strømøy bauter seg opp for å ta vinden fra de andre motstandspartiene.

Venstre er imot vindkraft på Frøya

I 2005 var Frøya Venstre et ja-parti til vindkraft. Siden har vi skiftet syn. I valgprogrammet har vi nå følgende formulering:

ˮFrøya Venstre ser at vi trenger fornybar energi. Men det er økt bevissthet om de negative virkningene av de store inngrepene i uberørt natur som vindkraftutbygginga medfører. Fylkesdelplanen for vindkraft fra 2008 anbefalte ikke vindparker ute på øyene. Frøya Venstre ønsker derfor ikke utbygging av vindkraft på Frøya ut over det det er gitt konsesjon for. Venstre ønsker at Frøya skal satse på energieffektivisering og de mest miljøvennlige energikildene, som solenergi. ˮ

Hvorfor ikke vindkraft?

De fleste former for energiproduksjon krever naturinngrep. Men all fornuft tilsier at når vi skal skaffe til veie fornybar energi, så starter vi ikke med de energiformene som gir de største naturinngrepene, men med dem som gir de minste.

Svært potensiale i energieffektivisering og -økonomisering

Den «energikilden» som peker seg ut, er energieffektivisering og -økonomisering. Her er det svært mye å hente. Det internasjonale energibyrået, IEA, mener at over halvparten av bidraget til redusert klimagassutslipp fra energisektoren må komme fra energieffektivisering, og at dette må være hovedsatsingen. Byggenæringens Landsforbund sier at energibruken i bygg kan reduseres til det halve innen 2040, og at en forsiktig energieffektivisering på 1,2 % pr år vil gi 80.000 nye arbeidsplasser i byggsektoren.

Energieffektivisering gir mer frigjort energi for pengene og gir langt flere arbeidsplasser enn vindkraft, og er uten naturinngrep. Det er her vi må begynne.

Kan vi hindre utbyggingen av 23 vindmøller på Frøya?

Av den planlagte utbyggingen på 63 vindmøller er det gitt utbyggingskonsesjon for 23. Det gjenværende området (til ca 40 møller) ønsker vi at kommunen skal regulere tilbake til naturområde (LNF-område).

Problemet er den utbyggingen som det er gitt konsesjon for (23 møller). Kan vi unngå den? Dette kan i utgangspunktet vise seg å være vanskelig. Utbyggerne har de tillatelsene de trenger for å starte bygging. Jus og protester kan vanskelig stoppe dem.

Men det kan økonomien. Det er ˮingenˮ som tror at det blir noe av denne utbyggingen. Når ikke Statkraft ser å kunne få lønnsomhet av vindkraft på Fosen, ser det svart ut for Seraptas 23 vindmøller på Frøya. Det er dårlige utsikter for vindkraft framover. Statkraft nedskriver for eksempel sine vindkraftanlegg i Sverige, på grunn av sviktende lønnsomhet.

Så etter all sannsynlighet slipper vi unna vindmøllene. Vi kan glede oss på egne og frøyanaturens vegne.

Stem på partier som er imot vindkraft

Likevel er det viktig at vindkraftmotstanderne stemmer på de partiene som er imot vindkraft. Til orientering er det, i alfabetisk rekkefølge: KrF, MDG, Sp, SV og Venstre.

Solenergi

Solenergi bør også bli et stort satsingsområde. Det er det i Europa, men i Norge har solkraft kommet helt i skyggen av vindkraft. Solfangere kan plasseres på bygninger, og solenergi kan dermed produseres uten naturinngrep.

Ola Grønskag

3.-kandidat

Frøya Venstre