- Økonomisk likestilling handler rett og slett om valgfrihet