- Borgerlig samarbeidsgruppe – ikke en enhet, men fem partier!