Åpent brev til statsminister Støre:

– Støre, hvor ble det av din omtanke for vanlige folk?

Dette er et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger, og som jeg nå stiller til deg. Du må forstå, at det som opptar oss alle og som alle for tiden snakker om er de skyhøye strømprisene i halve kongeriket og de skyhøye drivstoffprisene i hele kongeriket, og for ikke å glemme de høye matvareprisene. Dette er vel ikke å ha omtanke for vanlige folk?

Dette skjer mens det offentlige eser ut og har større inntekter enn noen gang. Med en vekst i offentlig sektor i 2021 på mer enn 30.000 flere sysselsatte, mens det samtidig ble 5.000 færre sysselsatte i privat sektor, dette i følge SSB og Finans Norge.

Hva er årsaken til denne utviklingen? Svaret er selvfølgelig sammensatt, men jeg vil komme med en relevant og dagsaktuell betraktning. Regjeringen med AP/SP og med støtte fra SV, MDG og Rødt setter ikke inn tiltak for å dempe prisene på strøm, mat og drivstoff. Dette skaper store belastninger for både næringsliv og vanlige folk (som iflg deg Støre skulle prioriteres). Mange får store personlige økonomiske problemer, som fører til at de blir avhengige av tiltak fra kommuner, fylkeskommuner og stat.

Samfunnet gjøres altså mer avhengig av flere offentlig ansatte, som har ført til denne veksten i offentlig sektor. Dette er ren og skjær kommunisme! At stat og kommuner skal ha mer makt over deg og meg, er den underliggende hovedfaktor for at de ekstreme prisene på viktige produkter i våre liv ikke blir dempet ved å redusere statens grådighet.

Er vi på vei mot det ”kommunistiske paradis”? Hvor har det blitt av Einar Gerhardsens, Trygve Brattelis og Oddvar Nordlis blandingsøkonomi, dvs at det skal være en naturlig balanse mellom offentlig og privat virksomhet? Det er denne balanse som er grunnlaget for den skandinaviske modellen, og hvor privat sektor er hovedfaktor for at vi har den velstand som preger våre samfunn.

Det store paradoks i dette er at vi har en kapitalist som statsminister og som nærmest fører en kommunistisk politikk, men som helt har glemt løftet om ”vanlige folks tur”. Årsaken til dette er nok, det er vanskelig for en kapitalist å sette seg inn i vanlige folks problemer.

Dette får en liberal-konservativ humanist til å rope et varsku! I dag har vi oljeinntektene som redder oss - men hvor lenge det vil vare, er opp til de som i fremtiden skal styre dette landet. Når disse inntektene forsvinner – er ikke Norge et velferdsland lenger, og hvordan skal da fremtidens pensjoner finansieres?

Arild Margido Johansen

Partiløs politikk