Asfaltering kommunale veier i Hitra Kommune - Børøsundveien

Var litt i tvil om jeg atter en gang skulle ta opp dette temaet på vegne av oss som bor i Børøsundet/Hestvika. Som kjent er historien om utbedring av Børøsundveien nærmere 50 år. Leste imidlertid en artikkel i nettavisa Hitra Frøya hvor kommunestyrerepresentant Jann Krangnes hadde bedt om en orientering mht. status asfaltering av kommunale veier i Hitra Kommune.

Iht. kommunedirektøren så var alle prioriterte veier blitt asfaltert med unntak av 2 - Dyet i Fillan og snuplass ved Vingvågen Kai.

Dette er prisverdig og all ære til Hitra kommune som har funnet penger til denne jobben.

Det er flott å kunne kjøre kilometervis på asfalterte veier i områder hvor det overhodet ikke er bebyggelse eller særlig stor trafikkbelastning. I motsetning til Børøsundet/Hestvika hvor vi i mange år har bedt om asfaltering, på en i første omgang en veistubb på 900 m - en veistubb som går i gjennom tettbebygd strøk og med økende bosetting og trafikkmengde.

Problemet er at veien er fylkesvei og dermed ikke er blitt prioritert, til tross for forsikringer både fra kommunale og fylkeskommunale politikere at denne veistubben vil bli prioritert. (veistandarden er mer som en åker etter nedbør og dårlig vær, noe som er behørig dokumentert). Med andre ord det er blitt med snakk uten handling.

Jeg har videre forstått det slik at Hitra Kommune har foreslått ovenfor fylket at en kan være villig til å forskuttere asfaltering av en del fylkeskommunale veier, men at fylket ikke er villig til å inngå slik avtale. I så fall er det meget beklagelig.

Konklusjon:

Beboerne i Børøsundet/Hestvika i Hitra Kommune, som på like linje med øvrige beboere i Hitra betaler skatt og avgifter til kommunen blir straffet da de en bor ved en fylkeskommunal vei av meget slett standard.

Slik kan det ikke være.

Jeg henstiller derfor til våre kommunale politikere og ta denne saken nok en gang med de rette fylkeskommunale politikere.

Det er faktisk slik at det ikke bare er vi som bor i Børøsundet/Hestvika som snakker om denne veistubben - det er flere utenbygds som reagerer på den dårlige veistandarden, deriblant fylkeskommunale politikere som har vært og sett på veien

På vegne av beboerne i Børøsundet/Hestvika