Hitra ordfører Ole L. Haugen går redaktør Espen Leirset i avisa Innherred i møte der han blir frabedt å bli plassert som et gissel for kraftlobbyen og at diskusjonen holdes på et saklig og faktabasert grunnlag.

Kraftlobbyen med Fornybar Norge i spissen har fått et kamerastativ i NRK. Gjentatte ganger får de komme med uimotsagte påstander om økt energi behov og mangel innen 2027 om det ikke bygges ut mere fornybar- les vindkraft NÅ. Budskapet som Haugen gjentar.

Hvor kommer den non-transparente påstanden om kraftmangel innen 2027 fra? Det er leder for Statnett Hilde Tonne som tegner dette bildet, og når det blir bedt om tall for å underbygge påstanden, så blir det avspist med at det er hemmelig! Vil det si at alle som vil ha strøm skal få det enten det er krypto, hydrogen eller batterifabrikker?

Tyskland graver nå fram mere brunkull til å lage strøm med store CO2 utslipp i motsetning til de fullt fungerende kjernekraftverkene de bestemte seg for å legge ned.

Vekkelseshysteriet for vindkraftutbygging pisker opp opinionen til å kjenne at om ikke Norge når Paris målene for CO2 utslipp, så blir det Ragnarokk. Hva Kina, India og nå Tyskland slipper ut av CO2 skal ikke endre at det er Norge som skal redde verda fra å koke.

Jamfør Lars H. Helvig, mannen med dommedagsklokka og reklamen, som nå lover 2500 arbeidsplasser på en batterifabrikk i Orkland. Hvor strømmen og ikke minst balansekraften skal komme fra nevnes ikke. Kanskje fra alle vindturbinene som skal reises i Midt-Norge med å ofre litt natur?

Noen harde fakta. Produksjon av hydrogen har massivt tap i energioverføringa og fabrikk for å produsere det er ønsket på Hitra. Hvem som skal kjøpe hydrogenet er oppe i det blå. Bergvarme har et stort potensial for å skaffe landet fornybar energi med absolutt mindre inngripen i natur enn vindkraftverk. Tunnelboring er noe Norge kan, men det er ikke der «kraftlobbyen» har rettet blikket til politikerne de siste tjue årene.

Det skal bli slutt med at vindkraftlobbyen med sine klakører får sette dagsorden for hvordan vi skal møte behovet for fornybar kraft. Det er på høy tid at andre partier enn Frp og Høyre viser interesse for kjernekraft og hvordan det kan bidra til fremtidens overgang til fornybar energi. Uten å rasere naturen.

Steven Crozier