Med 50 millioner kroner til vei, bredbånd eller IT-prosjekter håper regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre å lokke flere kommuner til å slå seg sammen før sommeren.

Kommuner som har vedtatt å gå fra nabo til sambo innen 1. juli, kan få litt ekstra drahjelp fra infrastrukturpotten.

– Det er jo i utgangspunktet en liten sum, men min erfaring fra å ha reist på kryss og tvers i Norge, er at det ofte er små midler som skal til for å utløse viktige prosjekter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han påpeker at potten kommer på toppen av andre økonomiske støtteordninger for å fremme kommunereformen.

Knyttes sammen

Målet er at pengene skal brukes til å knytte kommuner tettere sammen, og kan for eksempel gå til en ny felles digital plattform, bredbånd til nytte for både innbyggere og næringsliv, eller være bidrag til en ny fylkesvei, nevner Sanner som eksempler.

Han kan ikke si sikkert om disse pengene vil avgjøre om kommuner sier ja eller nei til sammenslåing, men mener det vil være populært.

– Nå er det 200 kommuner som er i forhandlinger, og denne støtteordningen forutsetter at man søker om sammenslåing innen 1. juli, sier han.

Han opplyser at Stortinget har bedt regjeringen vurdere å øke potten i revidert nasjonalbudsjett, men Sanner kan foreløpig ikke si noe om ønsket vil bli oppfylt.

Økonomisk tvang?

Regjeringen blir kritisert både av opposisjonen på Stortinget og av mange ordførere for å bruke økonomiske virkemidler for å tvinge kommuner til å velge sammenslåing. Nylig ble regjeringens forslag til nytt inntektssystem kritisert, fordi det vil beregne såkalt basistilskudd ut fra befolkningstetthet. Det vil store kommuner tjene på.

– Reformen bygger på frivillighet, men det er klart at når du slår sammen to eller flere kommuner, vil du ha noen ekstra kostnader i starten. Det er det bred enighet om at storsamfunnet skal dekke. Så gir vi en ekstra gulrot til dem som slår seg sammen, fordi det er krevende prosesser, og det er et bredt ønske i Stortinget at vi får sterkere velferdskommuner, sier Sanner.