Skole, oppvekst, kultur

Hitra Senterparti vil arbeide for å opprettholde oppvekstsentrene i grendene.

Vi ønsker å ha økt fokus på kvalitetssikring i skolen gjennom lærertetthet, fagkompetanse, klassedelingstall og videreutdanning.

Senterpartiet ønsker å innføre «Ungt Entreprenørskap» som tilvalgsfag i ungdomsskolen for en mer praktisk rettet gründer- opplæring og en mer tilrettelagt samordning med den videregående opplæringen.

Hitra Senterparti ønsker å øke antallet kommunale lærlingeplasser.

Vi ønsker å videreføre den «kulturelle spaserstokken» og ordningen med «hjem for en femtilapp».

Hitra Senterparti vil jobbe målrettet for å kunne gjennomføre dette i perioden.

Bruk stemmeretten 14. september.

Godt valg.

Hitra Senterparti

Lars Peder Hammerstad

Ordførerkandidat