- Det man ikke får gjort med traktor blir ikke gjort!