- Tanken at alle skal ha mulighet for å kunne låne og ro en båt korteste vei over