Svar til Egil Hestnes – må stille krav til politikere i posisjon.

Først og fremst så er jeg helt enig med Egil Hestnes – det må stilles krav, og regionen står overfor store utfordringer, og de skulle vært løst for lenge siden.

Stortinget vedtok i 2014 at tunnelsikkerhetsforskriften også skal gjelde på fylkesvegtuneller og at staten skulle ta kostnaden. Fristen for gjennomføring var satt til 2019.

På grunn av manglende statlig finansiering er nå fristen satt til 2025, Kostnadene med gjennomføring på både stat- og fylkesvegtuneller er mye høyere enn de var beregnet til i 2015.

Kysten vår, og øyregionen står for viktig verdiskaping. Det generer mye transport.

Trafikkmengden fra Frøya og Hitra har økt voldsomt siden tunellene ble bygd.

Behovet for trygg og god infrastruktur i distriktet må gi økte rammer, og prioriteringer.

Dette gjelder gang- og sykkelveier, vedlikehold og utbedring av fylkesveger, godsoverføring fra veg til sjø, hvor vi nå dessverre ser at støtteordningen fra statens side ikke treffer eller er god nok.

Vi trenger også et fergesamband mellom Hitra og Aure.

Alt dette krever en bedre fylkeskommunal økonomi.

Hurdalsplattformen er tydelig på at den skal styrkes, og jeg vil gjøre det jeg kan for at distriktet og kysten vår får på plass nødvendig infrastruktur.

Det mangler mellom 70-90 mrd kroner for å få vekk forfallet på våre fylkesveier, så vi har store utfordringer foran oss.

Våre kommunepolitikere er gode på både å invitere oss til øyregionen, og formidle behov.

Distriktspolitikk er en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Nå er det fylkesvegene og distriktene sin tur.

Kirsti Leirtrø, Arbeiderpartiet

Medlem av transport og kommunikasjonskomiteen