Viser til oppslag i dagens Hitra Frøya som jeg syns er dypt beklagelig at laksetransporten og andre stykkgodstjenester opphører riktig nok med pause i følge rederiet Smyril Line Cargo, håper ikke ventepausen blir for lang da!

Registrer at Kystalliansen engasjere seg ,og ordfører Ole Hauge  vil ha fiskeriministeren på banen, det er bra!

Videre registrerer jeg at våre store Lakseprodusenter her i regionen ønsker denne logistikken .Viser til Konserndirektør Frode Arntsen  Salmar og Espen Andersen  Lerøy Seafood A/S der dem kommer med meget positive erfaringer på logstkk til denne transporten og signaler om å øke kvantum for å sende mere laks sjøverts  derfor må også laksprodusentene trykke på her ovenfor myndighetene !Savner lakseprodusenten Mowi sin erfaring med denne transporten !!!

Vi går no inne i en årstid med vekslende føreforhold som vi alle har dårlig erfaring med at vogntog med sjåfører bak ratte som ikke mestrer vinterføre etter Norske veier som  skaper mange uheldige trafikkopplevelser for mange av oss som ferdes etter veiene! Derfor må laksenæringa stå sammen politisk her få opprettholdt laksetransporten sjøværts i fra kystkommunen og Hitra Kysthavn at vi får redusert laksetrailerne etter veiene !

 Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra