Marcus Svenning med flere påpeker at det er for mye grått hår i lokalpolitikken i Hitra og Frøya.

Marcus Svenning (26) vil ha med flere unge voksne inn i lokalpolitikken på Hitra og Frøya.

Marcus Svenning (Hitra SV) tror mangelen på ungt blod kan føre til at noen føler seg underrepresentert.

John Lernes (Hitra Ap) mener også at aldersgruppen 20–40 år er for lite representert i lokalpolitikken.

Ordfører i Frøya Kommune, Kristin Furunes Strømskag (Frøya H), er enig i at lokalpolitikken hadde hatt godt av litt ungt blod, og tror det er ting som kan gjøres for å gjøre unge mer interessert i politikk.

Strømskag sier også at hun ønsker bedre representasjon generelt i politikken.

Det viktigste er at vi har en spredning med unge, pensjonister, damer, nye nordmenn og nye frøyværinger, og at vi har politikere som representerer mangfoldet i befolkningen, sier Strømskag.

Da er en ting sikkert.

Det holder ikke at Per Ervik farger håret sitt svart. Per har i svært mange år representert mangfoldet i befolkningen og fargen på håret er ikke årsaken til det. Han er og vil være en ombudsmann som lytter til folket, uansett alder. Vi trenger flere seniorer som Per Ervik inn i politikken.

Stå på Per Ervik. Det er ikke ditt grått hår som avgjør om folk på Hitra og Frøya blir hørt og at de stemmer deg inn i kommunestyret valg etter valg.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylke