- Hitra Senior Høyre vil fortsatt arbeide for en lokal eldrepolitikk