Minneord etter Jarle Glørstad

Kjære alle dere som står Jarle nærmest. For dere vil sorgen og savnet føles og oppleves sterkt og hardt. Da får det finnes trøst i at alle gode minner lever videre.

Jeg fikk muligheten til å jobbe sammen med Jarle i mange år i trygdeetaten. Vi som kolleger og venner fikk erfare hvilken god kollega og venn vi hadde med Jarle. Han var særs flink faglig og hans kunnskap kom hele etaten til gode. Hans rettferdighetssans og gode skjønn kom også enkeltmennesker til gode.

Vi er mange kolleger og venner som ønsker å takke Jarle for alt han bidro med til et god arbeidsmiljø for oss alle. Vi har bare gode minner og jeg vil gjerne lyse fred over Jarle sitt minne.

Egil Hestnes