Landbruket trenger en reform!

Dagens landbrukspolitikk er for opptatt av systemet, og tjener ikke folket godt lengre. Vi har verdens laveste selvforsyning av landbruksprodukter, og vi når ikke de landbrukspolitiske målene våre. Da er det selvsagt for Trøndelag Arbeiderparti; vi behøver en ny kurs for norsk landbruk, med tydeligere mål for hva vi vil med det, og virkemidler som faktisk fungerer.

Hitraaksjonen har et historisk sus over seg, og gjorde Hitra til arnestedet for reformativ landbrukspolitikk. Likevel var de landbrukspolitiske målene annerledes i 1975. «Færre, men sterkere» står seg ikke i tiden vi lever i nå. Vi vet at det er fellesskap som fungerer. Det er tøft å være den siste bonden i bygda, og usikkerheten for om driften vedvarer ved denne ene, setter norsk matproduksjon i en unødvendig sårbar situasjon.

Den politiske situasjonen i verden gjør det helt klart for oss at vi må bygge ut beredskapen i landet. Regjeringen gjør tidenes satsing på forsvaret, og skal bruke 600mrd mer på det de neste 12 årene. Det er veldig bra! Men i en krisesituasjon holder det ikke med kuler og krutt, da må vi også ha mat.

Økt selvforsyning av mat handler om økt planteproduksjon i Norge; enten som fôr til dyr eller mat til folk. Vi må høste mer planter i Norge, og andelen importerte planter må ned. Hvis ikke får vi overproduksjon, med påfølgende prisfall som de enkelte gårdbrukere må bære den økonomiske risikoen for.

En av verdens største soyaprodusenter i Brasil opplever nå avlingskrise. Vi kan ikke basere det norske folks matsikkerhet på handel med land vi av ulike grunner ikke børe gjøre oss avhengige av. Enhver nasjon har ansvar for å trygge egen befolknings tilgang på noe så elementært som mat. Da må vi ta i bruk våre egne landbruksressurser.

Når vi skal ta hele landet i bruk, og skape verdier vi kan dele basert på fornybare ressurser i framtiden, så må det lønne seg å drive med landbruk. Det må lønne seg å dyrke og høste planter i Norge. Hitra og Frøya er ifølge NIBIOs rapportering de kommunene i Trøndelag med størst andel av dyrkamark som har gått ut av drift. Over 35%! Dette er arealer som kunne skapt verdier på vegne av hele befolkningen, og utgjort et næringsgrunnlag for bosetting og økt aktivitet på øysamfunnene på Hitra og Frøya.

Trøndelag Arbeiderparti erkjenner at vi har et politisk system som ikke lykkes med å gjøre det lønnsomt å produsere mat basert på norske planteressurser. Vi ønsker at primærnæringene, skog-, hav- og jordbruk skal løftes som vår store mulighet til å skape verdier for å trygge velferdsstaten vår, samtidig som vi gjør oss mindre avhengig av oljen i tida fremover. Det er et viktig bidrag til å snu urbaniseringstrenden, og tilby folk meningsfulle og gode liv ute i distriktet. Da trenger landbruket en reform! Vi er i gang med å lage den!

Oskar Tørres Lindstad, landbrukspolitisk talsperson Trøndelag Arbeiderparti