No skin det sol e høgste Svealiå No bli det vår, det kjeinne e så vel Det søng så tongt kring aille dalasiå og synnavijn, hain kjæm og gjer me sel.

Slik begynner Hans Hyldbakk (1898-2001) sitt mest kjente dikt «Vårsøg». Henning Sommerro skrev melodi til diktet, og «Vårsøg» ble kjent i hele landet og brukt i NRKs radioprogram Nattønsker.

I øyriket begynner det å bli vår, sola varmer, dagene blir lysere og lengre. Snart begynner blomstene å spire, og fuglene kommer med vakker fuglesang. Alt som er dekket under snøen kommer snart fram og dekker øyene med farger. Naturen blir så grønn og himmelen så blå at man kan bare undrer seg over skaperverket.

I Norge har ungdommer fantastiske muligheter å utvikle seg etter sine ønsker og ferdigheter. Det er fordi vi er et demokratisk samfunn, har god økonomi og politikere som ser utfordringene.

Sammenlignet med andre vestlige land, er kriminaliteten fortsatt lav og vi har et politi som til vanlig ikke bærer skytevåpen. Dette er en verdi i seg selv. Det beviser et sunt samfunn hvor befolkningen tar hensyn til hverandre. Barnetogene vi har i Norge 17.mai, er bedre enn militærparader.

Barn har en naturlig trang til å utforske ukjente områder og nye ting. Nysgjerrighet er en egenskap som mange av oss voksne mister underveis i livet. Å ta vare på gode tradisjoner er viktig for samfunnet, men samtidig må vi være inn i tiden. Å være inn i tiden kan være krevende for mange, kanskje spesielt for de av oss som ikke er så unge lengre. Det er utfordrende å følge med i den teknologiske utviklingen, i samfunnets forandringer av ulike slag, samt i religiøse strukturer.

Å forstå de hellige skriftene med gode hensikter, har vært en utfordring i alle tider. Selv høyt utdannete og profesjonelle lærere, de som var skriftlærde i Jesu tid, hadde store problemer med å forstå de hellige skriftene. Når de ikke forsto det kristne budskapet, hvordan kan vi forstå? Vi har enda mindre forutsetninger for å forstå de hellige skriftene, enn rabbinere hadde den gangen.

Vi klarer aldri å leve opp til det som står i de hellige skriftene. Vi må være fornøyde med den vi er med våre feil og mangler.

For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. (Paulus’ første brev til korinterne kap.13, vers 9)

Silvio Krauss

Kantor, Hitra