Kronikk om rasering av natur for vindkraft

Det politisk ønska målet om høyere strømpriser starta for ti år siden, og prisene skjøt i været da de siste to strømkablene til utlandet ble satt i drift høsten 2021.

OED minister «Tord Lien vil ha dyrere strøm. Flere kraftkabler til utlandet skal gjøre fornybar energi lønnsomt i Norge. Lien ser på nye utenlandskabler som et viktig virkemiddel for å få høye nok strømpriser til at det blir lønnsomt å bygge ut fornybar energi her i landet.»                Teknisk Ukeblad 30.10.13

«Statsministeren utfordrer folk landet rundt med å lansere hastebehandling av nye vindkraftverk på land. Støre vil nå følge EUs nye plan (Repower EU), som innebærer å gi konsesjoner raskt og uten prosjektrelaterte konsekvensutredninger.» DN 8.8.22

Det ruller en vekkelsesbølge over landet for vindkraft på land, det Statsministeren kaller lavt-hengende frukt. På årsmøtet til NHO 5.1.23, der tema var URO, erklærte viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie at det hastet med å sikre mer energi i Norge. – «Vi er i en situasjon hvor vi ikke kan si nei til noe. Vi må si ja til alt.» 8.1.23 fjerna NRK begeistringsutbruddet fra sine nettsider.

Etter Trøndermøtet på Hell 12.1.23 kom ordfører Ole L. Haugen med følgende bekjennelse: «Vi må ofre mer natur for å berge kloden. Det skylder vi barnebarna våre.» Han fortalte at tanken på barnebarna gjør at han nå vurderer å gå inn for mer vindkraftutbygging på Hitra.

 NHO-direktør Ole Erik Almlid blir oppglødd når han får høre argumentene fra Hitraordføreren:

«Norge trenger en massiv kraftproduksjon gjennom utbygging og energieffektivisering. Og det må skje i 2023. Hvis ikke rekker vi ikke 2030-målene. Alle kommunene både i Norge og Trøndelag må ta opp dette og finne områder fort, fort, fort!»

Adressa 13.1.2023

Hvor skal balansekraften komme fra? Vi har allerede for mye ustabil vindkraft til å kunne balansere den i nettet vårt. Tyskland har fått grufulle følger med å legge ned kjernekrafta og bygge tretti tusen vindturbiner etter vekkelsesbølgen som blåste opp etter Fukushima i 2011. Ingen mennesker omkom som en direkte følge av reaktorulykken. Det er heller ikke ventet at strålingen vil ha noen målbar virkning på befolkningen på lengre sikt. (2021) Var Angela Merkel en russisk agent som lot kjernekrafta bli nedbygd og gjorde landet avhengig av russisk gass?

Tyskland trenger nå vår balansekraft. Det er undertegnet en intensjonsavtale om Hydrogen leveranser tilsvarende Norges strømenergiproduksjon idag.

La det være klart – vindkraft er ikke og vil ikke bli løsningen på våre energibehov når olje og gass tar slutt. Andre land har erkjent dette og deltar aktivt med å utvikle fjerde og femtegenerasjons små modulære kjernekraftverk. Norges regjering avviser kjernekraft kategorisk og vil isteden med NHO og Fornybar Norge rasere naturen og svi av milliarder med land- og havvind og luftslott prosjekt som batterifabrikker i Agder, Orkland og Mo i Rana.

Vannkrafta, som er arvesølvet, betaler vi nå toppris for, mens vi selger den til fastpris 30 øre KWt de neste ti år til Deutsche Bahn. Norske bedrifter må selv ta til takke med tilbud om fastpris mellom 80 og 100 øre KWt.

Strømprisene på NordPool den 15.1.2023 er i snitt følgende:

Trondheim        51,61 € MWt

Oslo                   66,11 € MWt

Tyskland             8,18 € MWt

Bedrifter i landet legges ned når de ikke har råd til å betale for strømmen. Norge blir steg for steg redusert til en energikoloni.

Med all den tilgjengelige informasjonen vi har i dag, så tenker vi at våre ledere klarer å ta de beste og riktige valg for landet, og i hvert fall bedre valg enn for 800 år siden. Korstogene skulle jage hedningene fra Jerusalem, men det dannet for det meste grunnlag til skattelegging for å finansiere toktene, samkjøring og handelsruter med velstand til Venezia og Italia. Hvor mange som led under korstogene er en annen sak.

Tramteatrets revy fra 1983 «Det Går Alltid et Korstog» oppsummerer det slik i tredje og fjerde vers:

Ja korstogene veksler  og skifter stadig navn Man slåss mot urett og mot umoral Man slåss mot kommunister i Amerika sitt navn en riktig tanke står imot en gal I Guatemala brennes hedning hytter ned I Beirut dreper Israel uskyldige for fred Ja, uansett regjering og navn og tid og sted så går det alltid et korstog

Men neste gang en Abraham får offerord fra Gud så bør han ikke gjøre øksen klar Og neste gang en pave ber deg delta i hans krig så gi han da et nei til svar Selv om det er de gale som over verden rår så er de helt avhengige av oppslutningen vår Men så lenge deres vanvidd og myndighet består så går det alltid et korstog.

Ser vi noen likheter med korstogene og pågangen for å redde klima med å rasere natur?

Steven Crozier,

pensjonert fastlege, Frøya

Miniatyr av et slag ved det andre korstoget (1300-tallsutgaven av William of Tyre) Foto: Privat