Makrellvatnet

Når du kjører 714 fra fastlandssida mot Fillan, krysser veien et lite vatn før den svinger ned og krysser enda et vatn, derfra opp en stigning og inn i 60-sonen fram mot kommunesenteret. De to vatna heter Makrellvatnet og Laksvatnet; merkelige navn med tanke på at både laks og makrell hører hjemme i sjøen, i alle fall makrellen, laksen er mer vidløftig og greier seg godt både i ferskvann og i sjøen.

Uansett er både Laksvatnet og Makrellvatnet stedsnavn som skiller seg ut samtidig som de også har smittet over til Lakselva og Laksholmen, Makrellheia og Makrellvika i umiddelbar nærhet. Bekken fra Makrellvatnet er ikke navngitt hos kartverket, men det vil ikke forundre meg om den lokalt heter Makrellbekken, og da er vi straks i hovedstaden der vi finner både Makrellbekken T-banestasjon og Makrellbekken boligområde i Vestre Aker, navngitt etter en bekk som fra gammelt av markerte grense mellom flere gårdsbruk i området – Markskillebekken. Danske embetsmenn forvekslet markskille med makrell, og denne misforståelsen festet seg og er i dag en kuriositet i navnesammenheng. Og mens vi er i Oslo-området: I Østmarka finner vi Makrellnatten, en åskam 310 meter over havet, også misforstått navngitt ut fra markskille mellom eiendommer.

Om Makrellvatnet på Hitra opprinnelig har hett Markskjelvatnet som markering av eiendomsgrenser, skal jeg ikke ha sterke meninger om. Navnet kan like gjerne være et skjemtenavn og en parallell til Laksvatnet. Uansett; både Laksvatnet og Makrellvatnet skiller seg ut i det lokale navnematerialet og kan vitne om enten folkelig fantasi eller dansk uvitenhet, alt etter som.

Oddmund Hagen