Etter at Posten sluttet med omdeling av post på lørdager i mars har de midlertidig hatt oppdraget med å levere aviser til lørdagsabonnenter. I november er det slutt. Da tar det Ålesundsbaserte firmaet Kvikkas over levering av aviser som ikke har egen budlevering. Det opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Kvikkas er et firma med åtte ansatte, men har med seg Norpost som underleverandør.

Samferdselsdepartementet utlyste en anbudskonkurranse i januar, hvor Posten og Kvikkas var eneste tilbydere. Kvikkas.no ble vurdert til å ha det beste tilbudet, og gikk dermed seirende ut av anbudsrunden. Kontrakten med Kvikkas gjelder for en periode på to år fra november 2016.

Posten påklaget avgjørelsen, og stilte spørsmål ved om departementet kunne ha undervurdert kompleksiteten i oppdraget. Samferdselsdepartementet avviste klagen og opprettholdt vedtaket.