Det er ikke måte på hvor vondt og vanskelig det er å leve i Distrikts-Norge ifølge Ap og Sp. Men fakta er at det går så det suser i Norge, også her i Trøndelag og i øyregionen. I et flertall av kommunene i Trøndelag går arbeidsledigheten ned, og i 11 kommuner er arbeidsledigheten under 2%. Oppdrettsnæringen når snart 100 milliarder kroner i eksport, skogbrukerne hadde sitt beste år siden 1989 og i landbruket er det inntekts- og produksjonsvekst.

Men dette kommer ikke av seg selv. Før 2013 økte vedlikeholdsetterslepet på vei og bane. Siden Høyre overtok makten har samferdselsbudsjettet økt med over 50 prosent. For Sør-Trøndelag sin del betyr dette over 600 millioner kroner til jernbaneinvesteringer og 446 millioner kroner til fylkesveiene. På grunn av dette blir nå prosjekter som gjør det mer lønnsomt å skape flere norske jobber startet opp, og for første gang på flere tiår har vedlikeholdsetterslepet på vei og bane blitt redusert. Det betyr at folk og varer kommer seg raskere frem.

Kommunene har også fått et skikkelig løft. For eksempel har Norge nå det laveste antall ROBEK-kommuner noensinne. Det betyr at flere kommuner er i stand til å levere bedre tjenester til oss innbyggere. Kommunene får nå medhold i 80% av innsigelsessakene, mot kun 40% da Ap og Sp styrte. Høyre har gitt lokaldemokratiet mer makt ovenfor Oslo-byråkratene. I tillegg har veksten i de frie inntektene vært vesentlig større enn da Ap og Sp styrte. Faktisk har kommuneøkonomien ikke vært så god siden forrige årtusen.

Samtidig som Høyre leverer bedre resultater for distriktene, sier SP nei til en EØS-avtale som gjør at vi får solgt fisken vår, skogen vår og gassen vår til Europa, og SV og MDG sier nei til å bygge ut veier i distriktene. Det eneste venstresiden sier ja til er økte skatter og avgifter for hoteller i Røros og Oppdal, for oppdrettsanlegg på Hitra og Frøya og for små og mellomstore bedrifter over hele Trøndelag. Det tror jeg gir færre lønnsomme jobber i distriktene, ikke flere.

Vi trenger en fortsatt satsning på forskning, innovasjon og forenkling for å skape flere jobber. Denne satsningen har vi satt i gang i regjering, og vi skal videre i neste periode for at små og mellomstore bedrifter får skape mer. Det siste vi trenger nå er en skatteregning på 15 milliarder på norske arbeidsfolk, jobber og pensjonister slik Ap vil.

Mari Holm Lønseth

Stortingskandidat, Sør-Trøndelag Høyre

Espen Håvard Hauan

Leder, Frøya Høyre