Frøya SV vil ha større lærertetthet

Dessverre er det en del unge som går ut av skolen uten tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter. Noen barn sliter med lese- og skrivevansker, og får de ikke den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt, vil problemet forfølge dem inn i voksen alder.

Frøya SV vil øke lærertettheten i de første trinnene på skolen. Flere lærere i klassen allerede fra første klasse, kan bety at alle elevene får den hjelpen som er nødvendig for å knekke de nødvendige kodene for lære seg å lese og skrive.

Manglende lese- og skriveferdigheter kan sette en stopper for så mye. Skjønner ikke eleven det som han eller hun leser setter det store begrensninger. Da klarer heller ikke barnet å tilegne seg kunnskap i andre fag. Alle fag krever at man kan sette sammen bokstaver til ord, og forstå dem.

Tid til hver enkelt

Med klasser på tjue elever eller mer, er det umulig for en enslig lærer å gi den hjelpen hver enkelt elev trenger. Med flere lærere kan flere barn få hjelp, og dermed knekke lese- og skrivekoden i tidlig alder.

Går en elev ut av første klasse uten ferdigheter innen lesing og skriving, så henger denne eleven etter de fleste på eget klassetrinn. Får eleven heller ikke den hjelpen han eller hun trenger det neste året, forplanter problemet seg. Og kan eleven heller ikke lese eller skrive når han eller hun begynner på ungdomsskolen eller videregående skole, da gir dette problemet enda synligere utslag. Selvbildet er dårlig, og kan resultere i skulking og skoledropping.

Ved å sette inn flere ressurser allerede det første skoleåret, kan mange framtidige utfordringer forebygges.

Forebygge mobbing

Frøya SV mener også at større lærertetthet gjør det enklere å se om noen blir mobbet, og sette en stopper for mobbingen. Flere voksne gjør det også lettere å se mobberen, som kanskje plager andre nettopp fordi han eller hun heller ikke har det godt med seg selv. Mobbing kan være en måte å få utløp for følelser og frustrasjon på, og mobberen kan trenge like mye hjelp og støtte som mobbeofferet. Men da må det være voksne nok til å se han eller henne.

Det er (nesten) for seint å sette inn ressurser i form av ekstraundervisning når eleven nærmer seg ungdomsskolen. Da har eleven allerede gått glipp av masse verdifull læring, og det faglige selvbildet er mest sannsynlig på et lavmål.

Frøya SV synes derfor at større lærertetthet i småskolen er et svært viktig tiltak for å gi barna et godt utgangspunkt for videre læring. Fordi det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne

Frøya sosialistiske venstreparti (SV)