Handlekraft i skolepolitikken på Frøya

Fremskrittspartiet i regjering gjør mye for å bedre skolen. Det videreutdannes flere lærere, det satses på både realfag og yrkesfag, og fra 2016 blir det friere skolevalg. En god skole er noe av det viktigste for kommunenes innbyggere, og vi Frøya FrP vil prioritere skolen. Vi skal gi skolene ressurser slik at de har godt utstyr, gode lærere og gode lokaler. Det er vårt ansvar som kommunepolitikere.

Vi har ofte et problemfokus når vi snakker om skolen. Det er bra å være kritisk, men samtidig må vi se på alt det positive engasjementet som nå er hos mange i skolen, og hvilke enorme muligheter våre barn og ungdommer får i den norske skole.  I lærerløftet, realfagssatsingen, og yrkesfagløftet gjennomfører Frp-Høyre-regjeringen nå effektive og kvalitetshevende tiltak. Disse tiltakene skal vi i Frøya Frp sørge for at følges opp på våre skoler her i kommunen.

Vi må sette søkelyset på skolen for å heve resultatene, samt sette inn resurser for å sikre kvaliteten på læringen, særlig i basisfagene.

Elever, foreldre og lærere er de viktigste samarbeidspartnerne i dette arbeidet.

En god skole gir barna læringsglede og mestringsfølelse. Godt læringsmiljø med særlig oppmerksomhet på basisfagene, i kombinasjon med gode lærere, er nøkkelen til suksess. Her er det igangsatt flere tiltak. Blant annet er det innført kompetansekrav i grunnskolen for å undervise i norsk, engelsk og matematikk, og det innføres økte opptakskrav fra 3 til 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningene. Innen matematikk gjennomfører regjeringen et særskilt krafttak ved at 10 000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år.

Kvalitet, mangfold og valgfrihet er viktig både for skoleelever og foreldre. Kvalitet på skolene skal prioriteres, og på Frøya skal Frøya Frp være garantist for handlekraftig skolepolitikk, til beste for elevene, lærerne og innbyggerne.

Terje Grytvik,

Frøya Frp