Pensjonistpartiet har fått henvendelse fra folk som reiste med bussen fra Frøya, Hitra og Snillfjord til Trondheim hvor de påpekte at bussen ikke stoppet ved sykehuset på Orkdal.

Pensjonistpartiet reagerer på at bussen ikke stopper på en slik viktig plass som folk må komme lett til.

Det holder ikke at pasienter som kommer med bussen fra øyene må ta drosje fra skysstasjonen på Bårdshaug og opp til sykehuset. Hva slags helsepolitikk er dette?

Vi har fått en forklaring som langt fra kan aksepteres og som vil forfølges.

Sykehuset må lage en reguleringsplan for området hvis de skal ha mulighet for å taue bort eller bøtelegge feilparkerte biler ved busstoppen. Dette er årsaken. Dette er visst helt nødvendig for å få til en funksjonell busstopp. Dette er et arbeid som sykehuset må gjennomføre.

Hvor langt denne prosessen er kommet er usikkert, men Pensjonistpartiet vil utfordre Sykehuset på Orkdal gjennom St. Olav at man må prioritere dette arbeidet?

Vi vil ikke slippe denne saken og vi vil kontakte sykehusledelsen om å sette i gang nødvendig arbeid med nødvendig reguleringsarbeid for området ved Orkdal sykehus.

Dette burde være et enkelt reguleringsarbeid som bør ta svært kort tid.

Bussen bør stoppe ved sykehuset på Orkdal om kort tid og man må fjerne matedrosjen fra skysstasjonen på Bårdshaug.

Per Ervik Hitra Pensjonistparti

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting