Årboka for 2022 fra Hitra historielag blir i disse dager sendt ut til medlemmene.

Sist fredag hadde historielaget og Kystmuseet invitert til boklansering. Nærmere 30 personer møtte opp og fikk en presentasjon av det varierte innholdet. De siste par åra har redaksjonen valgt å lage ei årbok uten et spesielt tema. Det har gitt rom for større variasjon av hva som blir skrevet.

I år inneholder årboka 13 ulike artikler. Hobbyfotograf Otto Raum Eide fra Kvenværet, har fått presentere et av sine mange flotte motiver på omslaget. Et dronebilde fra sør-vest-Hitra som viser Risøysundet med Risøya og Tustna-stabban i bakgrunnen.

Artiklene innledes med en sak av Bente Heggvik om «Brevet i båtovnen». En fortelling om en gammel båtovn som ble gitt i gave til Kystmuseet av Petter Risvik i sin tid. Skjult i denne ovnen ble det funnet et brev i en konvolutt frankert med to 10-øres frimerker. Brevet var stempelet Fillfjorden, og mottaker var Alfred Risvik, avsender Stine Risvik. De to var foreldre til Petter. Historien omkring et gammelt brev blir en fin artikkel i årboka.

Vi blir også bedre kjent med en nyere del av Hitra kommune gjennom artikkelen «Livet i Rottemsvikan». Vi blir gjort kjent med historikken til bakeriet ved Helsøysundet. Olaus Selvaag skriver om «Handelsstedet på Nordbotn» og Arnfinn Aune som gjennom en årrekke har samlet dialektord fra Hitra, har denne gangen tatt for seg navn på kroppsdeler. Vi får oppfrisket gamle dialektnavn.

I det hele tatt er det store variasjoner i det de to redaktørene Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen lar oss lese i årboka som denne gang har 114 sider.

Redaktørene retter en stor takk til alle som har vært med og bidratt med kildestoff og bilder til boka. De oppfordrer også alle som er interessert i lokalhistoria om å bli medlem i historielaget. Medlemmene får årboka gratis.

Medlemmene som var til stede på treffet på Kystmuseet fikk med seg årbok heim. En solid dugnadsinnsats er igangsatt for å få delt ut boka til alle lagets medlemmer på Hitra. Utenbygds får boka sendt pr. post. Alle årbøkene fra 2007 til og med 2021 ligger nå åpent ute på nettsida til historielaget. Der kan du bla i bøkene og finne alt innhold som finnes der. Siste årgang legges ikke åpent ut, men boka er å få kjøpt på Kystmuseet og ved Hurtigbåtterminalen på Sandstad.

Historielaget minner videre om bildebasen som er bygd opp på heimesida, her finner du nå nærmere 1500 gamle foto med en liten forklarende tekst.

Hitra Historielag