Når Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, SV og Miljøpartiet de Grønne som styrer fylkeskommunen lar forfallet på fylkesveiene aksellerere er det uansvarlig politikk. I stedet for å ta vare på våre verdier velger partiene på venstresiden å prioritere fond fremfor vei.  Alle som har kjørt en del i fylket vårt vet at mange veistrekninger har en standard som er under enhver kritikk.

Lederen for samferdselskomiteen i fylket, Karin Bjørkhaug (Krf), angriper i et innlegg den 9.november Høyre, Frp og Venstre for at vi velger å prioritere veiene som binder fylket vårt sammen. Som politikere har vi et handlingsrom. Vi må ikke akseptere budsjettet som kommer fra administrasjonen nesten ukritisk. Vår jobb er å ivareta innbyggernes interesser. Den jobben tar vi på alvor.

Partiene som styrer har valgt å ikke bruke det handlingsrommet de har. Det overrasker oss. Bjørkhaug peker på at det er viktig å tenke langsiktig. Det er vi enige i. Når veivesenet advarer oss om at bevilgningene til vedlikehold av veiene er så lave at forfallet akselererer tar vi det på alvor. Alle vet at man på kort sikt kan spare ved å knipe inn på vedlikeholdet, men vi vet også at dette er dyrt på lang sikt.

Mens fylkeskommunen betaler noe over en prosent i renter på våre lån, men budsjetterer med fire prosent for å ha en sikkerhetsbuffer. Vi vil redusere denne bufferen, men budsjetterer likevel med 3 % rente. Fondet er allerede passert 150 millioner kroner. I stedet bruker vi pengene til å gi oss bedre veier. Det er grenser for hvor mye vi skal spare oss til fant. For oss er denne grensen passert. Vi beklager derfor at flertallet ikke benytter muligheten til å stoppe forfallet på veiene.

Henrik Kierulf (gruppeleder Høyre)

Anita Gilde ( gruppeleder FrP)

Elisabeth Paulsen (gruppeleder Venstre)

Guro Angell Gimse (nestleder i infrastrukturkomiteen for Høyre)