I hver desember-avis, deler lokalavisa Hitra-Frøya ut julestjerner til personer i nærmiljøet som gjør en uselvisk innsats for andre. To av disse, er Kjersti Rønningen og Ola Vigdal.

Pådrivere

Kjersti Rønningen er leder i Hitra Fotballklubb, mens Ola Vigdal har hatt flere ulike roller. Han har sittet i styret, vært sportslig leder og hatt ulike trenerverv - blant annet som hovedtrener for klubbens seniorlag de siste par sesongene.

Begge to har over flere år gjort en enorm uegennyttig innsats for klubben i sitt hjerte.

" Kjersti har strukturert drift- og spillerutviklingsarbeidet i Hitra FK på en måte jeg ikke tror noen idrettsleder i regionen har gjort før henne. Hun har også loset klubben trygt gjennom tunge investeringer i anlegg og utstyr de siste årene", står det i nominasjonen, innsendt av Dag Willmann.

Om Vigdal står det i hans nominasjon følgende:

" Ola er en ildsjel i Hitra FK. Han vant Idrettsgallaens ildsjelpris for Hitra i 2013 og har bidrar betydelig. Han er entusiastisk, positiv, en pådriver og kunnskapsrik. Og kunnskapen, deler han gjerne med andre".

Et samlingspunkt

Det er flere grunner til at de to har engasjert seg i nettopp Hitra FK.

Ola, fordi han husker all den gleden fotballen ga han selv da han var yngre.

- Og den gleden ønsker jeg å gi tilbake til barn og unge på Hitra.

Kjersti forteller at hun har engasjert seg, fordi det er sånn positivitet og samhold i klubben.

- Det er fint å treffe barn, ungdom og foreldrene deres på fotballbanen, som har blitt det samlingspunktet vi ønsket at idrettsparken på Fillan skulle bli.

Struktur og system

Kjersti Rønningen går inn i sitt femte år som leder, og det har skjedd store forandringer i løpet av disse årene.

Blant annet har antallet aktive spillere økt, det samme har antallet arrangement i klubbens regi.

- Jeg har bevisst jobbet for å innarbeide mer struktur og system i klubben, sier Rønningen. - Blant annet har vi hatt fokus på spiller- og trenerutvikling, og samtidig fått til bredde i klubben.

Ikke et ork

I nominasjonene står det at de to sikkert må bruke mer eller mindre all deres fritid på arbeidet for klubben, for å rekke alt.

- Det er klart det legges ned mange timer. Og jeg har tidvis fått høre at banen er mitt andre hjem, smiler Kjersti.

- Men det er ikke et ork, bare positivt. Fordi jeg følger jeg får så mye tilbake.

Hun er opptatt av å være en synlig leder, og føler ansvar for at alle skal ha det bra og trives i Hitra FK.

- Samtidig ønsker jeg å ha oversikt over alt som skjer i klubben og at det er kvalitet over det vi gjør.

Veien videre

Ola er for tiden engasjert i Hitra Future, - spillerutvikling og ekstratreninger for spillere som ønsker det, nå i vinterhalvåret.

I sesongen som kommer, skal Ola trene Hitra G 14.

Kjersti sier klubben skal utvikle seg videre.

- Vi skal tenke nytt og bli enda bedre. Det gjør det spennende å være med i fortsettelsen.

Sammen for Hitra FK

Til slutt i nominasjonen står det at Kjersti er lite opptatt av å ta æren av klubbens arbeid selv.

"Og derfor klarer kun å få det beste ut av tillitsvalgte, trenere og øvrig støtteapparat rundt klubben. Slik har klubben i dag en trygg økonomi, et flott anlegg med gode driftsrutiner, et strukturert spillerutviklingsarbeid osv. Det har ikke alltid vært slik. Måtte hun holde ut i mange år til".

- Det må være en leder som trekker i alle trådene. Men det er viktig å få fram at det er mange dyktige folk som jobber og støtter opp om klubben vår, sier Kjersti.

Både hun og Ola takker for julestjerna og de fine ordene.

- Men vi har et motto: "Sammen for Hitra FK", og det sier i grunnen det meste. Derfor ønsker vi å dele julestjerna med resten av klubben.