Stig Halvorsen har siden 2010 jobbet i Frøya Havbruksservice AS og Hestnes Offshore & Aquaservice AS før han nå er tilbake til å jobbe med fisk og fiskeprodukter. Dolmøy Seafood eies av Hib Holding med Hallgeir Bremnes i spissen.