- Fylkesrådmannen avviser fremdriften for ferge Aure-Hitra