- Her har han hatt en gylden mulighet til å gjøre noe med sykepleiermangelen

foto