Vi ser at flere og flere medier er opptatt av at mange kommuner tar fra de fattigste gjennom å beregne barnetrygden inn som inntekt ved beregning av sosialhjelpen. Dette gjelder de fattigste familiene i vårt land. Heldigvis vedtok Hitra kommune at barnetrygden skulle holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.

Nå kommer det opp en ny diskusjon, nemlig de som får en økning av bostøtten som et svar på de enormt økende strømutgiftene i deler av landet. Flere mennesker har allerede fått beskjed om at denne økningen må de sette av fordi de kan forvente at den blir trukket inn neste måned ved beregning av sosialhjelpen fra kommunen. Staten gir støtte med den ene handa, mens kommunene tar pengene ifra dem ved neste korsvei.  Dette er en politikk vi i Rødt er sterke motstandere av og vil ikke akseptere den. Vi vil derfor i førstkommende formannskapsmøte be om en avklaring på hvordan kommunen vil forholde seg til dette med økt bostøtte og avkortning i sosialhjelpa. Vi kan ikke la de fattigste blant oss lide ekstra i tiden som kommer.

Vi opplever det triste at den nye regjeringa løper i fra sine løfter de ga når de ramset opp sine fortalte hva de skulle gjøre innen de første 100 dagene om de kom i posisjon. Ikke verd papiret det var skrevet på en gang. Hva skjedde med den borgerlige regjeringas ostehøvelkutt på 0,5% på alle offentlige sektorer. Den skulle fjernes. Noe som hadde betydd mye mere penger til kommunene. De fortalte at de arbeidsløse skulle få tilbake rettighetene til feriepenger av dagpengene, noe de ikke fant plass til når de kom i posisjon. Hva skjedde med borgerlige de smålige kuttene til enslige uføre som mistet sine barnetillegg, videre skulle de ordne opp i brillestøtten til barna. Alt var plutselig glemt da de hadde vunnet valget. Bakgrunnen for at de ikke kan gjennomføre sine løfter bunner kraftig i at de egentlig ikke ønsker å endre kursen som Høyre og Frp har ført de siste 8 årene.

Personlig var jeg en av de som trodde på garantiene, ja jeg trodde at ei ny rødgrønn regjering skulle legge om kursen fullstendig. Jeg var glad når jeg så at AP gikk ut og ønsket at forskjells Norge skulle endres til det bedre, at de skulle innfri på deler av Rødt sine krav om gratis tannhelse til alle. Etter valget finner vi lite eller ingen spor av dette i forslaget til budsjettet som ble lagt fram av AP og SP. Jeg påstår ikke at jeg ikke ser noen forbedringer i framlegget som gleder meg. Men de blir for små i forhold til mine forventninger.

Det snakkes mye om tillitskrise i forhold til politikere for tiden. Spesielt knyttet til stortingsrepresentanters omgang med retningslinjer som gjelder goder til dem selv, men for meg er det å love noe like viktig å gjennomføre for at det skal kunne eksistere en tillitt.

Jann O Krangnes

Kommunestyrerepresentant for Rødt Hitra