Vi har nylig avsluttet ev valgkamp med mange besøk av  politikere som eks. Vedum fra SP som nå er Finansminister og Kirsti Leirtrø fra AP som fortsatt er medlem av Samferdselskomiteen på Stortinget.

I fylket utgjør AP og SP fortsatt et flertall.

For Øyregionen står vi nå foran en uvanlig stor utfordring, når først Frøyatunnelen og deretter Hitratunnelen skal gjennomgå betydelige oppdateringer for god nok trafikksikkerhet i framtida.

Jeg har sagt/skrevet det før og gjentar gjerne: Hvis fylkeskommunen ikke har muligheter til å få gjort dette på en tilfredsstillende måte, ja da må staten inn med økonomiske midler event.om nødvendig omgjøre FV 714 til RIKSVEI.

Ledende rikspolitikere og fylkespolitikere med god kunnskap om situasjonen må innse at her haster det med handling.

Lokale politikere som ordførere og andre vil nok fortsatt presse på for å få frem en god nok løsning for framtidas trafikksikkerhet i Øyregionen.

Egil Hestnes