Kan Vedum regne?

Eller er det noen i regjeringen som i det hele tatt kan prosentregning? Man må virkelig undres. Når finansministeren og resten av regjeringen skryter av at nå har de virkelig gitt pensjonistene et historisk inntektsløft ved å øke pensjonene med 8,5 %,

Regjeringen mener at de ved dette pensjonsoppgjøret har minsket forskjellene i samfunnet, men minstepensjonistene blir nok en gang taperne og de med høyest pensjon blir vinnerne.

Dette oppgjøret indikerer at 8,5 % vil øke en minstepensjon på kr 173.000 med kr 14.700 pr år til kr 187.700, eksempelvis de som har en pensjon på kr 370.000 får en økning på kr 31.450.

Dette burde være et enkelt regnestykke også for finansministeren og resten av regjeringa, og de burde forstå at hvis de virkelig ønsker å minske forskjellene i samfunnet så bør de gå bort fra prosenttillegg og gå over til kronetillegg, hvis ikke blir forskjellene bare større.