Det er skuffende å registrerer at vår nye arbeidsminster  Anniken Haugli sier at det er uaktuelt å endre prinsippene for underreguleringen av pensjononen med de utfordringene Norge står ovenfor! Regjeringen opprettholder derfor akkurat samme systemet som tidligere med undereguleringen av pensjonene.

DETTE INNEBÆRER DESVERRE AT DEN NYE STATSRÅDEN SER BORT FRA DE FORVENTNINGENE DEN FORRIGE ARBEIDSMINISTER FRA FRP ROBERT ERIKSSONS ,BA OM Å KOMME MED EN SKISSE TIL ENDRING AV REGULERINGEN AV PENSJONENE FOR Å HINDRE NEDGANG AV KJØPEKRAFT FOR PENSJONISTENE !

Dette kommer ikke som noen overaskelse at regjeringen bruker budsjettet for2017  å få balanse i økonomien i Norge grunnet fallende oljepriser ,økt arbeidsledighet,og en stor tilstrømming av Flykninger .Forventningene til årets oppgjør er derfor ikke høye for Pensjonistene !Med dagens økonomi i Norge ,ikke skal hindre et tilfredsstillende og rettferdig pensjonsoppgjør for landets pensjonister.

Nedskriving av pensjonen over tid betyr en svekkelse av kjøpekraften .Ved underreguleringen med 0,75% nedskrives også pensjonsgrunnlaget for neste års pensjonsjustering.

Det betyr at det blir en akkumulert nedskriving av kjøpekraften over tid som  er betydelig,ikke bare sammenlignet med lønnsutviklingen,men også sammenlignet med inflasjonen.

Pensjonistene mister kjøpekraft ,dette kan ikke vi i Pensjonistpartiet akseptere at pensjonistene blir avspist med denne utrettferdige underreguleringen som kan føre til at pensjonistene på sikt, blir tapere i vært lønnsoppgjør.

Per Ervik

Hitra Pensjonistparti