Kjerkbakkan i Fillan blir i morgen (fredag) stengt for all trafikk mellom 1030 til 1230 sier Tore Wuttudal i Trønder Energi.

Det er en skade på en lavspentmast ved Fillan kirke, og ny lavspentkabel må strekkes. Arbeidet medfører at kabelen tidvis må ligge over vei, og all trafikk må følgelig stanses i tidsrommet 1030 til 1230.