- Det minner oss på hvor viktig det er at vi er her

foto