For Høyre er bedre og tryggere veier et av de viktigste virkemidlene i distriktspolitikken. Siden regjeringsskiftet i 2013 har vi sammen med FrP, Venstre og Krf styrket samferdselsbudsjettene med over 50 %, som vil si over 20 mrd kroner.  Fra Ap har satsingen blitt omtalt som en «veibonanza». For fylkesveinettet øker egen post for å fornye og oppruste fylkesveinettet med 200 millioner til 1, 23 mrd kroner.

Høyre og FrP var store motstandere av at fylkene skulle ta ansvaret for de tidligere øvrige riksveier, da forvaltningsreformen ble innført under de rødgrønne fra 2010. Fylkene fikk på milevis med hullete og nedkjørte veier, dårlige bruer, dyre ferjestrekninger og tunneler som ikke holdt mål, som «gave» fra staten, uten at det fulgte penger med til å ruste opp og forny veier, bruer eller tunneler. Først under denne regjeringen har det blitt gitt ekstra penger til å fornye og ruste opp fylkesveiene, og det har blitt gitt penger til å etterkomme nye forskriftskrav i tunneler. Dessverre ikke  nok, men skritt i rett retning.

Når jeg leser uttalelse fra gruppeleder i Ap i ulike innlegg i Hitra-Frøya de siste uker, kan det virke som at hun fraskriver seg ethvert ansvar for hvem som er årsaken til fylkene nå har fått ansvar for en haug med dårlige veier uten at det fulgte penger med. Men hun kan ikke fraskrive seg ansvaret for at de rødgrønnegule i fylkestinget velger å ikke bruke mer penger på fylkesveier enn hva de gjør. De velger å sette penger på fond istedenfor å bruke dem på veier samtidig med at veiene forfaller med over hundre millioner i året. Mulig noen burde regne på kost – nytte av de prioriteringene?

Bedre og tryggere veier er det tiltaket som oftest etterspørres fra folk og bedrifter uansett hvor jeg drar i fylket. Skal vi få flere bedrifter til å satse i distriktene må vi ruste opp veinettet og legge til rette for bedre kollektivtilbud, istedenfor å bruke penger på ulike offentlige prosjekter og økt administrasjon. Vi er midt inne i spennende budsjettforhandlinger på Stortinget. Mitt håp er at vi kan få til et budsjettforlik med ytterligere satsing på veier, som vil styrke både by og land.

Torhild Aarbergsbotten, stortings- og fylkestingsrepresentant (H)

Flere meninger finner du på vår meninger-seksjon www.hitra-frøya.no/meninger