Hedersmerke og -medalje for svært lang innsats

foto