Minneord, Ivar Skaget

Etter at Ivar flyttet tilbake til Hitra for noen år siden, kom han snart med i gruppa som jobber for å legge til rette for fysiske aktiviteter for "hvermannsen". Med sin positive innstilling og sine kreative forslag ble han en viktig ressurs for å få bygd Torvhattstua, opparbeidelse av Vikanstien, bygd bru over Grønnbekken og "klopping" og rydding av turstien Blåskogen Rundt for å nevne noe. Rydding av busker og kratt langs turstiene og skilting av disse er andre prosjekter han aktivt engasjerte seg i og la ned mange timer med frivillig arbeid i.

Han var ikke vanskelig å be om hjelp og var alltid beredt til å bidra. Med sin allsidighet og praktiske sans fungerte han som en god motivator for å nå planlagte mål.

Selv om han bodde borte fra Hitra i mange år, hadde han et sterkt ønske om at øya skulle ha gode fritidstilbud til alle, og brukte mye av tida si på dette.

Takk for godt vennskap, godt humør og positive bidrag for lokalsamfunnet. Ivar vil bli savnet.

Hitra idrettslag, anleggsgruppa