Pakken for stor til denne postkassen!

Mottaker fikk   melding fra Posten Norge om pakke blir levert i postkassen.

Veldig bra og flott service fra Postverket som her ytes til innbyggerne.

Men denne gangen var pakken litt for stor til postkassen! Mottaker har aldri klart å fått pakken ut av kassen med vanlig handmakt ,da det vart liten plass for handa for i kassen for å ta pakken ute av kassen! Jeg måtte trå til med en hjelpende hand ,og  måtte bruke tang å ta hull på emballasjen for så lirke den ut av kassen omsider !

Håper neste gang postbudet bringer ut slike pakker og finner lite plass i kassen at pakker blir tatt med tilbake  igjen til nærmest Post i Butikk for henting der.

Dette her er ingen kritikk, men  som en påminnelse  om at dette blir vurdert neste gang slike pakker skal bringes ut.

Mvh

Per Ervik