- Takk til alle de som har lagt ned arbeid dag og natt for å gjøre denne seieren mulig