- Beredskapen for både Frøya- og Hitratunnelen har vært totalt oversett

foto