- Et krafttak for vern av det marine miljøet

foto