- Jeg tror at om polakkene som bor her blir mer integrert med andre polakker, så blir de også mer integrert med nordmenn. Vi ønsker ikke å ta dem bort fra den norske kulturen, men heller hjelpe hverandre å bli integrert i frøyasamfunnet og presentere flere for hverandre, sier Monika Kopaczek-Styczen.

Søndag arrangerte Frøya Frivilligsentral i samarbeid med den nyoppstartede interesseorganisasjonen Polsk-Norsk Kulturforening Frøya (PKF) en ”Polsk Frøyadag” De fremmøtte fikk høre et stolt folks berettelse om hjemlandet. Om Polens historie, kultur, natur og eksportvarer.

tegnekonkurranse for barna med bare vinnere

170 bare på Salmar

Rundt 70 personer hadde møtt opp på Polsk Frøyadag. Av disse var et titalls innfødte frøyværinger.

- Det er 160 – 170 polakker som jobber bare på Salmar, så det er mange av oss som bor på Frøya. Vi er ikke så mange i foreningen ennå, men vi håper det skal bli mange flere etter denne dagen, sier leder i den nystartede foreningen, Małgorzata Wroblewska.

Mariusz Kopaczek-Styczen sto for presentasjonen på polsk, mens Malgorzata Kopaczek-Styczen oversatte til norsk.

I tillegg til informasjon om Polen og kulturelle innslag ble det også anledning til å smake på det rikholdige polske kjøkken.  Pierogi, kabanos, barszcz, bigos og andre tradisjonelle polske retter var dekket opp på langbord.

I anledning nasjonaldagen som nettopp har vært var det festkake

Må bli flinkere til å integrere

Rolf og Åse Hammervik var av de som ikke hadde noen polsk bakgrunn som hadde møtt opp.

- Det er synd at det ikke er flere frøyværinger som har møtt opp, men jeg er ikke sikker på at så mange visste om det. Vi hadde ikke fått det med oss om ikke våre polske venner hadde invitert oss, sier Åse Hammervik.

Paret fra Hamarvika tror vi er for lite flinke til å intergere arbeidsinnvandrerne i frøyasamfunnet.

- Jeg tror ikke de ønsker å være til bry, derfor er de ikke så frampå, men inviterer man dem eller spør dem, stiller de alltid opp. Vi plukka søppel sammen i dag og der var det både polakker og et par fra Bulgaria. Det er flott at de lager en slik forening. Da får de holde litt på sine tradisjoner og føle litt på det at de er polske, og så får vi invitere dem inn i det norske samfunnet, sier Rolf Hammervik.

Mye god tradisjonsmat fra polens rikholdige kjøkken

Feirer sammen

Siden Polen feirer flaggdag i mai, ble dette også markert med bursdagskake med polsk flagg. De fremmøtte fikk også utlevert mai-sløyfer ikke ulike de vi selv bruker på 17.mai.

- Det er jo gøy at vi begge feirer våre nasjonaldager i mai, sa Kopaczek-Styczen.

Den nye foreningen skal være et nettverk for polske som bor på Frøya og andre som er interessert i polsk kultur. I tillegg til å være et sosial nettverk skal foreningen også starte kulturskole i høst.

- Vi treffes ofte allerede, og håper det blir enda mer fremover. Jeg tror det er viktig for folk på Frøya å ha en slik organisasjon. Det er mange som er stolte av sin polske kultur, og mange har jobba veldig hardt for å få til denne dagen, smiler Monika Kopaczek-Styczen.

Polens nasjonalsang også med sangbar oversettelse til norsk