- Nå ser vi hvor viktig god bredbåndsdekning er for oss