Solidaritet og fellesskap er den beste løsningen på migrasjonskrisen!

EU har helt fra starten handlet om fred, demokrati og solidaritet. Flyktningkrisen og en fortsatt svak økonomisk vekst i Europa setter disse verdiene under sterkt press. Flere land har lagt Dublin-avtalen på is og strammet inn i sin asyl- og innvandringspolitikk. For første gang siden Berlinmurens fall opplever vi på ny at det settes opp en mur mellom to land i Europa. I store deler av Europa er innvandrerfiendtlige og EU-skeptiske strømninger på fremmarsj. Nettopp i en slik situasjon er det viktig å holde fast på våre felles europeiske verdier om menneskeverd, menneskerettigheter, fellesskap og solidaritet. Felles utfordringer krever felles løsninger.

Langsiktige løsninger på migrasjonskrisen fordrer en felles Europeisk politikk hvor EU tar en større koordinerende rolle. Den ideelle løsningen finnes neppe, men vil bestå av flere ulike tiltak. Sikre ytregenser og kontroll over hvem som kommer til Europa er en forutsetning for å lykkes med å finne humane løsninger på flyktningkrisen. Et tiltak er økt samarbeid mellom EU og NATO i Egeerhavet for å slå ned på menneskesmugling. Videre har EU inngått en avtale med Tyrkia om at nye migranter skal returneres til Tyrkia, mens EU tar inntil 72 000 syriske kvoteflyktninger direkte fra Tyrkia.

Til nå har fordelingen av flyktninger vært ujevn, hvor noen få land har tatt imot mange, mens andre har tatt imot få eller ingen. Mange av landene som i fjor høst tok imot mange flyktninger, så seg etter hvert nødt til stramme inn sin asyl- og flyktningpolitikk. Den 4. mai fremmet Kommisjonen et forslag om en automatisk asylfordeling ved fremtidige kriser. Dersom et land mottar et antall flykninger som utgjør over 150% av normalen, vil en automatisk fordeling mellom de andre landene tre i kraft. «Enten håndterer vi dette sammen, eller så klarer vi ikke håndtere det i det hele tatt.» uttalte Kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Solidaritet og fellesskap vil være den beste løsningen også på denne krisen!

Martin Pettersen

Leder Europabevegelsen i Sør-Trøndelag