- Det er uhørt at syke som skal til sykehuset må ta egen drosje fra bussterminalen i Orkdal

foto