Grågåsa  er en etterlengtet vårtegn på himmelen når vi nærmere oss våren. Men begynner stammen å bli for stor nå. I dag var jeg på på trimtur oppover til Brannan trimpost, og da brukes gårdsveien til gården Grindvika, som går ved siden av store jorder med gress som høstes og lagres i rundball. På jordene i dag var det store flokker med grågås som går og beiter og driter nedi gresset og etter veiene.

Snakket tilfeldigvis med gårdbrukeren som slår gresset der, og han var fortvilet over all driten som legges igjen i gresset som blir med i «Ronnballen» når gresset slåes. Dette er meget uheldig da dette er maten  til dyra på gården. Kanskje denne driten er giftig også!

Her i området Hestvika er det store hekkeområder for grågås, spesielt på øyene rundt her som Vedøy og Storø samt andre småøyer som bruker jordene som beite både på vår- og sommertrekket. Her må det settes inn større reguleringstiltak i samarbeide med grunneiere om å redusere reirene for egg, men ikke alle egg takes. Her må det også skytes mere gås på vårparten og tidligere start av jakt fra 1. august. Trekket av grågåsa til vinteroppholdet sydover starter ganske snart, derfor er 15. august etter mine observasjoner alt for sent!

Registrer at Frøya starter jakta 1.august.

Per Ervik, PP Hitra